• Aktiviti
  • 2014 - AUDIT AKREDITASI PENUH (FULL ACCREDITATION, FA) PROGRAM AKADEMIK PASCASISWAZAH

2014 - AUDIT AKREDITASI PENUH (FULL ACCREDITATION, FA) PROGRAM AKADEMIK PASCASISWAZAH

Proses audit dalaman ini bertujuan mengiktiraf program ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah selaras dengan keputusan Mesyuarat ke-105 Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengikitirafan Kelayakan (JTPPK), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Malaysia pada 13 April 2010, yang telah menetapkan semua kelayakan Sarjana dan Doktor Falsafah di IPTA perlu diakreditasi oleh Malaysian Qualifications Agency (MQA) mulai Januari 2013.

Program pascasiswazah yang telah melalui proses audit dalaman adalah seperti berikut;

1. PP Sains Pergigian; 29 - 30 April 2014
2. PP Sains Perubatan; 16 - 17 Jun 2014
3. PP Ilmu Kemanusiaan; 23 Dis 2014
4. PP Perumahan, Bangunan & Perancangan; 24 Dis 2014